BASISONDERWIJS
KIJK & SPEELDAG - theaterdag - midden/bovenbouw PO
MANNETJE - voorstelling over vriendschap - onderbouw PO
SJAALTJE - voorstelling over vooroordelen - midden/bovenbouw PO
GEDRAGSBEINVLOEDING - theatertraject - Midden/bovenbouw PO
   →Voorafgaand aan het traject wordt in samenspraak met de betrokken leerkracht ge´nventariseerd wat de onderwerpen zijn die hij of zij graag behandeld zou willen hebben met betrekking tot gedrag. Vervolgens worden uit deze inventarisatie concrete doelen geformuleerd. Hierna wordt in een tijdsbestek van 6 tot 8 weken wordt door middel van een bijeenkomst per week gewerkt aan deze doelstellingen waarbij theater als middel wordt ingezet.
LEEF JE UIT! - Theaterworkshops - midden/bovenbouw PO
SCHOOL FM - workhops mediawijsheid - midden/bovenbouw PO
THEATERKRACHT - theatertraining - leerkrachten PO
TAILOR MADE - maatwerk - onder/midden/bovenbouw PO

Klik op de titel voor meer info