WELZIJNSINSTELLINGEN
THEATERACHTBAAN - workshops SOVA - bovenbouw PO & onderbouw VO
   →Met gebruikmaking van theater als middel gaan de kinderen werken met thema`s als grenzen stellen, conflicthantering, vooroordelen, respect, emoties en assertiviteit. Tijdens het spelen krijgen zij tips en handreikingen aangeboden. Verder is er ruimte voor eigen inbreng d.m.v. nabesprekingen.
THEATERTREIN - workshops theater - PO & VO
URBAN THEATRE - project theater - PO & VO
URBAN MOVIE - project film - PO & VO
ACT ! - workshops theater - VO
TAILOR MADE - maatwerk - PO & VO

Klik op de titel voor meer info