WELZIJNSINSTELLINGEN
THEATERACHTBAAN - workshops SOVA - bovenbouw PO & onderbouw VO
THEATERTREIN - workshops theater - PO & VO
URBAN THEATRE - project theater - PO & VO
URBAN MOVIE - project film - PO & VO
ACT ! - workshops theater - VO
   →Door in te spelen op de belevingswereld van jongeren worden zij uitgedaagd om eens een andere kant van zichzelf te laten zien. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van thema`s waar zij me worstelen zoals alcohol & cannabisgebruik, omgang tussen jongens en meisjes, zelfbeeld enz.
TAILOR MADE - maatwerk - PO & VO

Klik op de titel voor meer info