WELZIJNSINSTELLINGEN
Project : Jongeren in beeld
Opdrachtgever : De Muzeriie, Brede Bossche Scholen & Divers
Projectduur : 4 jaar
Naar aanleiding van een voortraject van 10 sessies met jongeren in verschillende Bossche achterstandswijken gekomen tot  5 professioneel geproduceerde filmpjes waarin zij de hoofdrol spelen en inbreng hebben in de verhaallijn.  Enthousiasment werkte verder voor de volgende welzijnsinstellingen:

• De Twern • Clup Up
• Surplus Welzijn • GGD Hart voor Brabant
• GGZ Herlaarhof • Instituut Sint Marie
• LEV groep